Trh s názory: Naše nevědomé volby

Cílem níže shrnutého výzkumu bylo ověření hypotézy, která tvrdí, že většina lidí důvěřuje výsledkům průzkumů veřejného mínění, ale nikdy by to sama sobě nepřiznala.

Hlavním úkolem našeho výzkumu bylo pomocí praktické úvahy zjistit, jak funguje rovnováha mezi úrovní důvěry lidí v různé sociologické výzkumy a úrovní vědomého posouzení dopadu, jaký takové výzkumy mají na jejich vlastní úsudek. Za tímto účelem jsme vybrali pět prohlášení, která shrnují výsledky různých sociologických výzkumů z rozsáhlého vědeckého výzkumného projektu, jejž Harvardova univerzita vedla po více než 75 let. Šlo o normální průzkum místních zájmů a denních činností. Poté vyšli naši tazatelé do ulic dvou českých měst – Prahy a Litomyšle –, aby provedli vlastní analýzu. Respondenti byli požádáni, aby zhodnotili výstupy několika výzkumnýchprojektů a vyjádřili, zda s nimi souhlasí, či nikoliv.

1. Statistické údaje experimentu provedeného hnutím Youth Time.

Youth Time prováděl svůj průzkum v období od 5. do 15. prosince 2014, šlo o rozhovory s 1114 lidmi v Praze a v obci Litomyšl v České republice.

48 % mužů

52 % žen

50 % – ve stáří 18 až 29 let

25 % – ve stáří 30 až 45 let

18 % – ve stáří 45 až 65 let

7 % –> starší 65 let

Tvrzení 1

Jen láska může v dlouhodobém horizontu zaručit štěstí a životní spokojenost.

57 % – souhlas

21 % – nesouhlas

22 % – neví

Vysvětlení:Studie „Harvard Grant“ – jedna z nejkomplexnějších dlouhodobých studií – po 75 let pravidelně prováděla sběr dat z různých oblastí života 268 harvardských vysokoškoláků mužského pohlaví počínaje ročníky 1938–1940 (nyní jim je něco přes 90 let). Univerzální závěr? Láska je příčinoudlouhodobého štěstí a celoživotní spokojenosti.

Tvrzení 2

Jezera, řeky a oceány jsou venkovní scenérie, které se vám líbí nejvíce.

47 % – souhlas

28 % – nesouhlas

25 % – neví

Vysvětlení: Podle Gallupova průzkumu dává 49 procent lidí přednost krajině s vodními plochami.

Zbylých 51 procent zde dotázaných odpovědělo takto:

lesy preferuje 19 procent, pole 18 procent a města 3 procenta.

Tvrzení 3

Pouze 10 % Čechů je spokojeno se svým zaměstnáním.

45 % – věří

31 % – nevěří

24 % – neví

Vysvětlení: Podle výzkumu společnosti STEM/Mark je jen 10 procent Čechů skutečně spokojeno se svým zaměstnáním. Avšak 25 procent pouze předstírá, že je spokojeno.

Tvrzení 4

Farmaceutický průmysl je domluvený se zdravotnickým průmyslem, aby „objevoval“ nové nemoci, a tím vydělával peníze.

43 % – věří

38 % – nevěří

19 % – neví

Vysvětlení: Z výsledků publikovaných společností Public Policy Polling vyplývá, že 69 procent respondentů není spokojeno se stavem zdravotní péče, ale zároveň nevěří, že existuje tajná dohoda mezi lékárníky a lékaři. 

Tvrzení 5

Tajná skupina mocenských elit společně s globalistickou agendou chystá spiknutí s cílem ovládnout svět skrze autoritativní světovou vládu nebo nový světový řád.

31 % – věří

41 % – nevěří

28 % – neví

Vysvětlení: Podle výsledků získaných společností Public Policy Polling 46 procent lidí na světovou konspirační teorii nevěří, zatímco 25 procent je na pochybách a 28 procent věří, že je to pravda.

Otázky Magazínu Youth Time:    

Věříte výsledkům průzkumu veřejného mínění?  Myslíte si, že výsledky průzkumu mohou mítvliv na váš vlastní pohled?

21 % – ano, ano

26 % – ano, ne

20 % – ne, ano

33 % – ne, ne

Jaký byl výsledek tohoto šetření? Nakonec jsme došli ke dvěma hlavním závěrům:

1. Lidé mají tendenci průzkumům veřejného mínění důvěřovat a berou jejich výsledky na vědomí.

Prakticky každý výrok, který jsme připravili, přinesl předpokládaný výsledek, protože respondenti učiniliočekávanou volbu. Například tvrzení týkající se pracovní spokojenosti odkazovalo na stávající průzkum, který ukázal, že pouze 10 procentobyvatel země je opravdu spokojeno se svým zaměstnáním. Poté, co se tuto informaci dotazovaní dozvěděli, 45 procent z nich přešlo na stranu těch, kteří se svou kariérou spokojeni nejsou. Ve druhém případě jsme hovořili oprůzkumu provedeném renomovanou agenturou, který údajně ukázal, že 49 procent lidí preferuje krajinu s řekami, jezery a oceány před jinými scenériemi. Vzápětí 47procent našich respondentů s tímto názorem souhlasilo. Je třeba vzít v úvahu, že objektivnost obou tvrzení je samozřejmě diskutabilní. Pokud jde o první případ, úplně stejný průzkum, avšak provedený výzkumnou agenturouRandstad Workmonitor, ukázal, že téměř 70 procent Čechů je se svou prací spokojeno. Dále je třeba poznamenat, že krajina s vodní plochou není v České republice příliš běžná.

Jedinou výjimkou bylo tvrzení, že existuje tajná dohoda mezi lékaři a lékárníky. Téměř 43 procent respondentů souhlasilo, že tento systémfunguje, přestože výsledkyprůzkumu ukázaly pravý opak. Nicméně 38 procent respondentů nevěří, že se machinace konají v rámci lékařské komunity, a 19 procent se rozhodlo nad otázkou zamyslet, ale nakonec žádnou jednoznačnou odpověď neposkytlo.

Je třeba poznamenat, že účastníci průzkumu měli ve všech uvedených případech tendenci činit definitivní závěry. „Nevím“ byla nejméně populární odpověď. Prohlášení o konspirační teorii a světové elitě přimělo naše respondenty k zamyšlení mnohem častěji než všechna ostatní tvrzení. Celých 28 procent respondentů nedokázalo poskytnout přímou a jednoznačnou odpověď.

2. Lidé si obecně neuvědomují, že jejich osobní soudy podléhají vlivu veřejného mínění.

Drtivá většina – 59 procent respondentů – striktně nesouhlasila s tvrzením, že výsledky průzkumů mohou ovlivnit jejich vlastní názory.   

Z údajů získaných z našich průzkumů vyvozujeme následující celkový závěr: v moderním světě technologií a otevřeného a prakticky neomezeného přístupu k informacím má každý člověk „vlastní názor“ téměř na cokoli. Některé z těchto „názorů“mají původ v našich životních postojích odrážejících ideály chování nebo širokouškálu přesvědčení. To je důvod, proč je nanejvýš důležité, abychom tlačili plynový pedál kritického myšlení až do podlahy a důkladně prověřovali, možná až úzkostlivě, všechny příchozí informace pomocí velkého množství zdrojů. Vzhledem k tomu, že trh ovlivňování názorů je zjevně připraven a jeho dveře se otevírají dokořán, je riziko obdrženíchybné informace poměrně vysoké, pokud všechno hltáme slepě a náhodně.

Support us!

All your donations will be used to pay the magazine’s journalists and to support the ongoing costs of maintaining the site.

 

paypal smart payment button for simple membership

Share this post

Interested in co-operating with us?

We are open to co-operation from writers and businesses alike. You can reach us on our email at cooperations@youth-time.eu/magazine@youth-time.eu and we will get back to you as quick as we can.

Where to next?

I Sardinky Mají Hlasovací Právo

Proč musíme počítat s opicemi a virem chřipky, kdy je vliv lidstva na přírodu nepříznivý a kdy je naopak vyžadován, kdo jsou «nelidé» - to vše prozradil posluchačům francouzský antropolog…

Co se stalo s literaturou?

Ústředním záměrem literatury dneška je šokovat. Ohromit. Zabavit na pár hodin. Nic víc. Nic trvalého, nic nadčasového, a zejména nic, co by stálo za řeč. Vyprázdněná šeď, kdekým chrlená s…

Jak (ne)chápat feminismus

O feminismu se v poslední době hovoří hodně. Stále více lidí se také dovídá o nerovnosti mezi pohlavími. Mnoho slavných lidí, příkladně Emma Watsonová (vzor mnoha dívek a slavná herečka),…

Začíná konečně skleněný strop praskat?

Robin Wrightová, herečka a v současnosti nejpopulárnější představitelka v seriálu Dům z karet (House of Cards), se nedávno veřejně rozhovořila o překážkách, které její herecké kariéře stály v cestě. Coby…