Práce hrou aneb jak se zamilovat do své kanceláře

Představte si svou práci. Nebo práci svého kolegy, pokud ještě nepracujete. A teď si představte ty nejnudnější nebo nejúnavnější úkoly, které musíte udělat, ale ještě jste neudělali, protože je mnohem jednodušší odkládat je tak dlouho, jak je to jen možné. Většina lidí nazývá tyto úkoly „prací”, ti šťastní pak „hrou”.

Západ: Hravě se pustit do toho, co je důležité

Když se podíváme na společnosti, ve kterých lidé touží pracovat, spatříme jeden malý, ale důležitý rozdíl, který zjistíte porovnáním s jinými zaměstnavateli. Tyto „společnosti snů” nabízejí svým zaměstnancům možnost proměnit svou práci v zábavu.

Stále více a více společností podporuje zábavu na pracovišti. Existuje několik osvícených společností, kde to opravdu funguje, především tam, kde se zabývají výzkumem, vývojem a designem. Hravá atmosféra nejen přitahuje mladé talenty, ale odborníci říkají, že zábavný přístup k práci dokáže podporovat kreativitu a produktivitu u lidí všech věkových kategorií. Existují důkazy o tom, že když jsou zaměstnanci zapojeni do něčeho, co chtějí dělat a co je zábavné, dosahují lepších výsledků z hlediska  produktivity a motivace.

Práce hrou také dokáže snížit stres, podpořit optimismus, zvýšit motivaci k postupu ve společnosti a zlepšit koncentraci a vytrvalost. Výzkum chování zvířat přinesl důkaz o tom, že zapojením se do hry vznikají v mozku nová nervová spojení, která vedou k vyšší kreativitě.

Kancelářský prostor společnosti vypovídá mnohé o jejích hodnotách a pracovní kultuře. Začleněním hravých prvků a designu do pracovního prostředí se společnost může odlišit od konkurence, udržet si talentované pracovníky a přilákat nové zaměstnance. Všichni víme, jak vypadají kanceláře Googlu, LinkedIn a Facebooku, a někdy je těžké uvěřit, že zaměstnanci vedle barevných hřišť a v pozitivně orientovaném prostředí pracují dobře. Společnosti vyplňují své prostory živými barvami, hrami, vnitřními zahradami s v některých případech i velkými skluzavkami, aby stimulovaly představivost svých zaměstnanců a snížily tlak spojený s dosahováním cílů a dodržování termínů.

Společnosti podporují své zaměstnance v mnoha směrech, ale finální rozhodnutí, zda budou zaměstnanci pracovat co nejlépe, je na každém z nich. Změnit přístup a vidět výzvy jako překážky, které po zdolání vedou k odměně, zachovat klid i ve stresových chvílích, nebrat práci takovou, jaká je, ale neustále se snažit ji zlepšit. Často se smát. Zdá se, že i pouhé umístění cedulky „zábava“ na určitou aktivitu ovlivňuje to, jak moc si tento úkol dovedeme užít a soustředit se na něj. Sophia Snowová a Ellen Langerová ve své studii uvádějí, že když byly obtížné aktivity označeny nálepkou „zábava“ jako protiklad k „práci“, účastníci si úkoly užívali víc a jejich mysl během aktivity méně odbíhala.

Zatímco západní společnosti se snaží přeměnit práci v zábavu, východní společnosti se naučily stavět kolem práce zeď a neustále ji před pracovní dobou i po ní připomínat.

Východ: Kolektivní přístup

Pracovní kultura se ve východních zemích liší po materiální stránce a nabízí řadu zvyků, které poskytují jistou míru relaxace ještě před odchodem do práce. Dalším důležitým faktem je, že východní kultura nevstupuje do obchodních jednání, dokud není vytvořen pevný osobní vztah. Vybudovat takové vztahy trvá měsíce, někdy roky. Například v Číně se považuje za samozřejmé, že po několika večeřích během několika měsíců je ta správná doba, kdy může jeden druhého poznat. V průběhu těchto velmi společenských událostí se konverzuje o životě, dětech, filozofii, umění a o celé řadě jiných témat, které nemají nic společného s obchodováním, například o politice. Teprve až vás potenciální partner pozná a bude vám důvěřovat, tak se dveře k diskuzi o obchodu otevřou.

Japonsko, jak dokazuje jeho ekonomická síla, je nesmírně produktivní a efektivní společnost. Při uzavírání obchodů jsou Japonci důsledně formální. Cizinec, neboli gaijin, jak ho místní nazývají, vnímá japonské obchodní zvyky jako pevně zakotvené v jejich kultuře a tradicích, takže by v západním světě nemohly fungovat. Řada japonských obchodních firem začíná den ranním setkáním, kde se zaměstnanci seřadí a zpívají firemní slogany jako způsob inspirující motivace a loajality a také prostředku, jak si znovu připomenout cíle společnosti. Na první pohled se tento rituál může zdát jako nějaké kultické vymývání mozku, ale je to japonský ekvivalent povzbuzujícího projevu a motivace. Ranní shromáždění slouží jako každodenní připomínka dlouhodobých cílů společnosti, které může denní objem individuálních úkolů zamlžit.

Při implementaci některých součástí japonské kultury byste si měli pokaždé když usednete ke svému stolu, znovu říct, o co usilujete. Pomůže vám to připomenout si vaše  dlouhodobé cíle a důležitost týmové práce na cestě k nim.

Kombinují Japonci práci a zábavu? Ne, namísto toho je striktně oddělují až do poslední minuty pracovního dne. Po hodinách vyčerpávajícího jednání jsou japonští pracující připraveni se uvolnit. A to velmi. Obrážení barů po práci je běžná, ne-li očekávaná tradice. Pokud je pracovní prostředí odměřené a formální, bar je to správné místo, kde japonští obchodníci uvolní pouta své vnitřní šelmy. Oblíbenou stálicí je karaoke bar, kde zpívají všichni, i ti, co nemají žádný hudební sluch. V nočním klubu, kde se práce vyvažuje zábavou, spolupracovníci utužují vztahy, vyměňují si informace a posilují tak soudržnost s týmem.

Pochopitelně byste se při výběru odpovídajícího způsobu relaxace po těžkém dnu nebo týdnu v práci neměli zcela spoléhat jen na alkohol, obzvláště když škodí nejen unavenému tělu, ale i tomu zdravému. Je důležité nenechat práci ovládnout váš život. Zábava je stejně tak důležitá část vašeho dne, neboť uvolňuje napětí a mírní obavy. A když se jí věnujete se svými spolupracovníky, je to neverbální závazek zůstat součástí skupiny.

Pracovní doba je stále delší a delší,  a když nějaká práce vyžaduje polovinu vašeho dne, je čas vážně se zamyslet nad svou pracovní strategií. Prvním krokem je změna přístupu a druhým snaha přeměnit svou práci na zábavu. I Mark Twain říkal: „Práce a zábava jsou slova, která popisují stejnou věc za jiných podmínek.“ A měl pravdu.

Photos: Shutterstock

Support us!

All your donations will be used to pay the magazine’s journalists and to support the ongoing costs of maintaining the site.

 

paypal smart payment button for simple membership

Share this post

Interested in co-operating with us?

We are open to co-operation from writers and businesses alike. You can reach us on our email at cooperations@youth-time.eu/magazine@youth-time.eu and we will get back to you as quick as we can.

Where to next?

I Sardinky Mají Hlasovací Právo

Proč musíme počítat s opicemi a virem chřipky, kdy je vliv lidstva na přírodu nepříznivý a kdy je naopak vyžadován, kdo jsou «nelidé» - to vše prozradil posluchačům francouzský antropolog…

Co se stalo s literaturou?

Ústředním záměrem literatury dneška je šokovat. Ohromit. Zabavit na pár hodin. Nic víc. Nic trvalého, nic nadčasového, a zejména nic, co by stálo za řeč. Vyprázdněná šeď, kdekým chrlená s…

Jak (ne)chápat feminismus

O feminismu se v poslední době hovoří hodně. Stále více lidí se také dovídá o nerovnosti mezi pohlavími. Mnoho slavných lidí, příkladně Emma Watsonová (vzor mnoha dívek a slavná herečka),…

Začíná konečně skleněný strop praskat?

Robin Wrightová, herečka a v současnosti nejpopulárnější představitelka v seriálu Dům z karet (House of Cards), se nedávno veřejně rozhovořila o překážkách, které její herecké kariéře stály v cestě. Coby…