Čeho si váží moderní Evropané?

Průzkum našeho časopisuYouth Time zorganizoval ve městech České republiky a Slovenska výzkum, jehož  cílem bylo zjistit, jaké hodnoty upřednostňuje 1000 současných Evropanů. Výsledek ukázal, že po boku nehasnoucích idejí cti a zodpovědnosti má své místo i vrozená pragmatičnost a že nad většinou myslí drží vládu Její Veličenstvo Láska.

Je-li řeč o duchu doby, bylo by chybou nepovšimnout si jednoho z jeho nejdůležitějších ukazatelů, a sice žebříčku hodnot. Nechme stranou vleklé spory mezi akademiky o tom, zda univerzální ideály existují, či ne. Zaměříme se na hodnoty elementární, takové, které utvářejí osobní preference daného jednotlivce. Rozhodli jsme se u některých z nich průkazně zjistit míru jejich významu.

Náš redakční tým vybral 20 ukazatelů, z nichž první polovina spadá do kategorie „tradičních hodnot“, jako jsou čest, láska, věrnost, zatímco druhou část lze definovat jako „moderní hodnoty“, tedy výkonnost, potřeba překonávat limity (být nejlepší) nebo důraz na osobní rozvoj. Po sestavení našeho žebříčku jsme se vypravili do ulic vybraných měst, kde jsme vyzpovídali kolemjdoucí a zjistili, čemu přikládají vrcholnou důležitost, co je pro ně méně významné a co považují za zpátečnické.

Který z ukazatelů uvedených níže má pro vás nejvyšší prioritu a který považujete za zastaralý? Označte, prosím, jednotlivé ukazatele dle svých preferencí v sestupném pořadí.

Jak průzkum dopadl

Nejdůležitější osobní prioritou je mezi Čechy a Slováky, nezávisle na pohlaví i věku, „láska“ a „důvěra v budoucnost“ s 62,35 procenty, potažmo 60,30 procent. Pouze 1,59 procent dotázaných se domnívá, že láska patří minulosti, zatímco jedno procento z nich se o „důvěře v budoucnost“ vyjádřilo jako o přežitku z dob minulých. Jen na okraj, „čest“ je jediným ukazatelem, který byl za „zastaralý“ označen v ještě méně případech. Ženy, které si lásku cení výše, považují manželský svazek za prioritní. U mužských respondentů nicméně uznává důležitost sňatku sotva polovina dotázaných.

Pět ukazatelů s nejvyšší prioritou

Láska – 62,35 %

Důvěra v budoucnost – 60,30 %

Osobní svoboda – 52,74 %

Zodpovědnost – 51,94 %

Čest – 49,85 %

Dotázaní se u některých ukazatelů zdrželi označování za zavrženíhodné, snažili se svá hodnocení omezit na „nejdůležitější“ a „důležitý“. Velká část respondentů nicméně i tak označila některé hodnoty za přežité, mezi nimi na prvním místě zbožnost. Třicet procent dotázaných přesně tuto vlastnost chápe jako zastaralou, dalších 30 procent o ní smýšlí jako o nepodstatné. V neprospěch zbožnosti se vyslovila u všech věkových skupin přibližně stejná část zpovídaných. Ženy o ní smýšlí jako o nepodstatné, muži ji považují za zastaralou.

Čtyřicet devět procent věří, že tradicionalismus je přežitý, 34,50 procent respondentů jej považuje za nepodstatný a pro 14,40 procent je zastaralý. Muži ve věku do 29 let vykazují vůči tradicím nejzápornější vztah.

Pět nejzastaralejších ukazatelů

zbožnost – 30 %

dobrodružnost – 21,36 %

potřeba překonávat limity – 18,25 %

tradice – 14,40 %

skromnost – 11,71 %

Co nás zaskočilo

Některé z výsledků, jež vyšly při průzkumu najevo, pro nás byly poměrně překvapující. Kupříkladu otevřenost novým myšlenkám skončila s poměrně slabým hodnocením. V současnosti panuje vzhledem k neustále se stupňujícímu přílivu informací naléhavá potřeba rozvoje kritického myšlení a schopnosti vyvozovat nezávislé závěry. Na stránkách tohoto časopisu jsme na toto téma opakovaně vedli polemiky. Nicméně pouhých 27 procent respondentů řadí tento ukazatel k nejdůležitějším, oproti tomu jej 23 procent považuje za zcela bezvýznamný. „Potřebě překonávat limity“ se také dostalo poměrně nízkého hodnocení. To v žádném případě neodpovídá obrazu „západního“ mladého člověka coby egoistického kariéristy. Osmadvacet procent považuje převahu nad druhými za velmi důležitou, zatímco 20 procent o ní smýšlí jako o nedůležité. Hodnoty jako oddanost a skromnost dosáhly na druhou stranu v žebříčku Čechů a Slováků mnohem nižšího umístění než osobní svoboda a profesionalita.

Jistě, takový žebříček hodnot a zejména míra jeho vypovídací hodnoty se mohou v jednotlivých společnostech a zemích významně lišit. Nevyvozovali jsme tudíž žádné dalekosáhlé závěry. Je nicméně možné s jistotou prohlásit, že Češi i Slováci jsou součástí evropské národnostní rodiny nejen svým umístěním, ale také svou mentalitou.

Statistická data k experimentálnímu průzkumu Youth Time

Průzkum Youth Time byl realizován v období od 10. do 28. února 2015 v České republice a na Slovensku. V Praze, Trutnově, Litomyšli (ČR), Liptovském Mikuláši a Poprad (SK) bylo vyzpovídáno celkem tisíc respondentů.

Charakteristika respondentů

Muži – 44 %

Ženy – 56 %

18–29 let – 73 %

30–45 let – 21 %

45–65 let – 4 %

65 a více let – 2 %

Photos: Shutterstock
Chart: YT

Support us!

All your donations will be used to pay the magazine’s journalists and to support the ongoing costs of maintaining the site.

 

paypal smart payment button for simple membership

Share this post

Interested in co-operating with us?

We are open to co-operation from writers and businesses alike. You can reach us on our email at cooperations@youth-time.eu/magazine@youth-time.eu and we will get back to you as quick as we can.

Where to next?

I Sardinky Mají Hlasovací Právo

Proč musíme počítat s opicemi a virem chřipky, kdy je vliv lidstva na přírodu nepříznivý a kdy je naopak vyžadován, kdo jsou «nelidé» - to vše prozradil posluchačům francouzský antropolog…

Co se stalo s literaturou?

Ústředním záměrem literatury dneška je šokovat. Ohromit. Zabavit na pár hodin. Nic víc. Nic trvalého, nic nadčasového, a zejména nic, co by stálo za řeč. Vyprázdněná šeď, kdekým chrlená s…

Jak (ne)chápat feminismus

O feminismu se v poslední době hovoří hodně. Stále více lidí se také dovídá o nerovnosti mezi pohlavími. Mnoho slavných lidí, příkladně Emma Watsonová (vzor mnoha dívek a slavná herečka),…

Začíná konečně skleněný strop praskat?

Robin Wrightová, herečka a v současnosti nejpopulárnější představitelka v seriálu Dům z karet (House of Cards), se nedávno veřejně rozhovořila o překážkách, které její herecké kariéře stály v cestě. Coby…