24/6/2016 - 11:27 am

Zapomněli jsme, jak se radovat?

Written by

Když přijde jaro, blog sféra je plná smutku, deprese a frustrace…  Už jste se někdy podivovali nad tím, proč jsou zprávy většinou tak negativní? Už jsme si zvykli na to, že vysílání zpráv přináší do našich každodenních životů negativní pocity. Kromě toho za to dokonce platíme! Je stále více zřejmé, že moderní lidé získávají potěšení z emocí, které jsou cokoliv jiného než pozitivní.

Bohužel, zdá se, že jsme zapomněli, že existují i dobré zprávy. Možná, že jsou pro nás dobré zprávy stále méně důležité. Tento fakt může určovat jisté trendy v mediálním průmyslu. Jak se říká „poptávka určuje nabídku." A to je nakonec to, co rozhoduje, co se dostane do zprávy, a jakým způsobem. 

Téma radosti nebylo vybráno, abych kárala své kolegy. Jen bych jim chtěla připomenout věci, na něž máme tendenci zapomínat. Jak říká slavná Wikipedie: „Radost je jednou z nejpozitivnějších lidských emocí, vnitřní pocit uspokojení, rozkoše a štěstí". Podle psychologů jsou radost a štěstí primární charakteristiky vnitřní motivace pro osobní rozvoj a dosažení spokojenosti. Nicméně se někdy zdá, že se snažíme, jak nejvíce můžeme, abychom tento pocit potlačili.

Dříve jsem o tomto problému neuvažovala, ale zdá se, že si předáváme „zákaz radosti" z generace na generaci, a to na základě našich tradic a folkloru. Vidíme to ve výrocích jako:„Hloupí lidé se smějí bez důvodu" nebo "Nesmějte se moc, protože později budete plakat“. Vypadá to, že učíme naše děti od útlého věku, že náhlý výbuch radosti je něco nepřirozeného a asociálního. V naší společnosti v našich domovech a v našich školách se učíme, jak být soucitní a ochotní. Nicméně, neučíme se, jak vyjádřit radost z něčeho nebo být díky někomu šťastní. Pokud jste příteli projevili podporu, když ji potřeboval, jste šlechetný člověk. Ale pokud byste to udělali ve chvíli, kdy se raduje, jak by na vás bylo nahlíženo?

Před šesti lety, když jsme pracovali na projektu Youth Time, uvažovali jsme o alternativě k hlavnímu proudu, který by dával zvláštní důraz na štěstí a pozitivní zprávy. Každým rokem je těžší a těžší sestavit optimistický obsah. Přesto jsme skutečně přesvědčeni, že z tohoto skromného příspěvku bude mít prospěch každý z vás i lidstvo jako celek.

Read 943 times Last modified on 22/6/2016 - 12:01 pm
Julia Kinash

Julia is Pres­i­dent of Youth Time Inter­na­tional Move­ment and editor-​in-​chief of Youth Time Mag­a­zine. She grad­u­ated from Moscow State Human­i­tar­ian Uni­ver­sity major­ing in Man­age­ment. She is cur­rently doing a PhD in Con­flict Man­age­ment.

Login to post comments
Top

Friday's Newsletter with the best stories of the week.

Your email address: (required)