V roce 2015 uvedla Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) zprávu o globální míře nezaměstnanosti mladých. Podle údajů v ní uvedených je v současnosti bez zaměstnání 74 milionů obyvatel planety Země ve věku od 15 do 24 let. Odborníci nicméně namítají, že toto číslo je možná jen špičkou ledovce, protože v mnoha zemích nejsou mladí dospělí registrováni u žádné agentury pro nezaměstnanost a úřady v některých státech podobnou statistiku ani nevedou.

Sarkastický a černý humor měl v české kultuře vždycky své místo, a to platí i v případě médií. Koneckonců ironie mnohdy představovala jediný způsob, jak se vyrovnat s nelehkým osudem malého národa.

Narazíte na spoustu článků, které vybízejí mladého člověka, aby podlehl své vášni pro cestování a zanechal „normálního“ života. Podněcují vás, ať se vydáte na cesty, a přidávají i radu, abyste opustili svou práci a prostě vyjeli do světa. Prosím vás, nedělejte to! Zatím ne. Několik důvodů, proč není dobrý nápad zahodit všechno za hlavu a vyjet do světa.

Dozvídám se o sobě víc, než jsem si kdy dokázal představit; víc, než si kdy dokázal představit kdokoli, ať už muž nebo žena. Vzpomínám si na každou nepatrnou drobnost.

Průzkum trhu je rozsáhlá globální činnost, která generuje značné ekonomické příjmy. Lidé, kteří pracují jako profesionálové v oblasti průzkumu trhu, by se neměli nechat snadno oklamat důmyslným umístěním produktů na policích v supermarketu nebo sofistikovanou reklamní kampaní. Zároveň je obtížné přesvědčit zkušeného sociologa, aby uvěřil jakémukoliv průzkumu, aniž by viděl základní informace. 

 

Současný svět je komprimovaný multivesmír, který se rychle mění pod tlakem vyvíjejících se technologií a rostoucí globalizace. Rychlost vývoje předčí připravenost jednotlivců, kteří se často v moderní realitě ztrácí. Proč k tomu dochází? Jak najít správnou cestu? 

Top

Friday's Newsletter with the best stories of the week.

Your email address: (required)